ภคมน ปิยะธนาธร (นุ้ย)

นักบัญชีที่มีประสบการณ์จากการทำงานประจำ
สายบัญชีภาษีการเงินในบริษัทเอกชนเกือบ 20 ปี

ปัจจุบันเจ้าของสำนักงานบัญชีครบวงจร พร้อมให้บริการ เจาะลึกในทุกๆ ด้าน  ได้แบบที่ไม่ต้องห่วง ว่าจะพลาดจุดสำคัญจุดไหนไป

เกี่ยวกับเรา

ดีเวิร์ค แอคเค้าท์ติ้ง ผู้ให้บริการสำนักงานบัญชีครบวงจร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน บัญชีภาษี โดยเฉพาะด้านธุรกิจออนไลน์และสายโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดระบบการทำงาน การวางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาบัญชี ให้กับหลายๆ ธุรกิจ มีประสบการณ์ตรง ด้านการบริหารจัดการการเงิน ภาษี และความเสี่ยง มีความพร้อมและประสบการณ์ ทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษา อบรม การให้ความรู้ ครบจบแบบ One stop service

การศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบัญชี ปี2543
  • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะการจัดการ ปี2549

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัทเอกชน
  • รองผู้จัดการแผนกวางแผนและงบประมาณ บริษัทเอกชน
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทเอกชน
  • ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัทเอกชน
  • วิทยากรรับเชิญ
  • เจ้าของเพจ FB: ยืนหนึ่งเรื่องบัญชี Dework Accounting
  • เจ้าของสำนักงานบัญชี ดีเวิร์ค แอคเค้าท์ติ้ง
Scroll to Top