DEWORK ACCOUNTING Co.,Ltd.

บริษัท ดีเวิร์ค แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

บริการสำนักงานบัญชีครบวงจร

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท วางแผนภาษี
ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรม ด้านบัญชีและภาษี

ยิ่งสำหรับบริษัทที่เปิดกิจการมานานและ หรือบริษัทเปิดใหม่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ SME Start up
ที่ไม่ชัวเรื่องการเงินในบริษัท ยิ่งสบายใจได้เลยค่ะเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญ. รับทำบัญชี
และที่ปรึกษาด้านบัญชีพร้อมช่วยดูแล วางระบบ วิเคราะห์ต้นทุน และลดค่าใช้จ่าย ให้คุณได้เต็มที่

รับทำบัญชี

ยื่นภาษี

ประกันสังคม

จดทะเบียนบริษัท

วางแผนภาษี

Dework​ accounting​

Start Your Investment in Thailand

Without Care

We have an experienced team which are experts in consulting field and account system planning to help you Improve company’s business growth without any expenses issue. If you are looking for data collecting, capital analyzing or a person who manage the financial information such as profit, loss, earning and cost, a professional accountant is what you need. We will be a reliable assistant to aid your company finding the best solution for your specific business scenario. Because accounting is important for every business, it tells you the trend of business financial which is useful in business decision making. Feel free to contact us now.

Accounting office services (one stop service)

Company-registration

Company registration

Accounting-bookkeeping

Accounting bookkeeping

Tax-planning

Tax planning

Social-security

Social security

Consulting_

Consulting

เกี่ยวกับเรา

ดีเวิร์ค แอคเค้าท์ติ้ง ผู้ให้บริการ สำนักงานบัญชี ครบวงจร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีโดยเฉพาะด้านธุรกิจออนไลน์และสายโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดระบบการทำงาน รับทำบัญชี การวางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาบัญชี ให้กับหลายๆ ธุรกิจ มีประสบการณ์ตรง ด้านการบริหารจัดการการเงิน ภาษี และความเสี่ยง มีความพร้อมและประสบการณ์ ทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษา อบรม การให้ความรู้ ครบจบแบบ One stop service

ภคมน ปิยะธนาธร ดีเวิร์ค แอคเค้าท์ติ้ง
feature2

สำหรับหน่วยงาน ที่ต้องการที่ปรึกษา ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการบัญชี
เพื่อลดต้นทุนบริษัท หรือ สถาบัน ที่ต้องการให้นักศึกษา หรือองค์กรของท่าน เตรียมพร้อมความรู้ด้าน “ภาษี” จากมืออาชีพโดยตรง ในรูปแบบ ที่เข้าใจง่าย
ความรู้ครบ เห็นภาพชัดเจน และ สนุกสนาน

โดดเด่น และถนัดเปลี่ยนเรื่อง “บัญชี” น่าปวดหัว ที่หลายๆ คนปิดใจ เพราะคิดว่า “ยาก”  ให้เป็นเรื่องง่าย! เจาะลึกในทุกๆ ด้าน ที่ช่วยเตรียมความพร้อม ให้ทีมคุณ เข้าใจบัญชีได้ดียิ่งขึ้น มองเห็นทั้งภาพรวม และรายละเอียดปลีกย่อย ได้แบบที่ไม่ต้องห่วง ว่าจะพลาดจุดสำคัญจุดไหนไป

ภคมน ปิยะธนาธร

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

บริการ

โปรสู้โควิด

บริการจดจัดตั้งบริษัทพร้อมค่าธรรมเนียมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า one stop service
บริการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

พิเศษฟรี 3 ต่อ

 1. ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก
 2. ฟรี Username, Password กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากร
 3. ฟรีจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. ชื่อบริษัท ( ต้องเลือกมา 3 ชื่อ สะกดมาทั้งไทยและอังกฤษ) ชื่อแรกที่จองจะเป็นชื่อที่อยากได้มากที่สุดตามลำดับ
 2. ที่อยู่ที่ตั้งสำนักงานและเลขรหัสประจำบ้าน
  หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 1. วัตถุประสงค์ของบริษัท ( ประกอบกิจการประเภทไหน)
 2. จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น  มูลค่าหุ้น (ต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท )
 3. ข้อมูลผู้ถือหุ้น – ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน อายุ   สัญชาติ อาชีพ  เบอร์โทร  เลขบัตรประชาชน และจำนวนหุ้นของแต่ละคนที่ถือครองหุ้น
 1. ข้อมูลพยาน – ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน อายุ  สัญชาติ อาชีพ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ของพยาน 2 คน
 2. ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
 3. จำนวนเงินค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อย25%  ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือ 75% จ่ายให้ครบภายใน 3 ปี
 4. ข้อมูลกรรมการ – รายชื่อกรรมการ (ไทยและอังกฤษ) ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน อายุ อาชีพ และอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
 5. รูปแบบตรายาง ถ้ามี ( สามารถทำได้เมื่อจองชื่อผ่านแล้ว)
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน + อีเมล์สำนักงาน

หมายเหตุ : การจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปDework Accounting

รับทำบัญชี

พร้อมช่วยดูแล วางระบบ วิเคราะห์ต้นทุน และลดค่าใช้จ่าย ให้คุณได้เต็มที่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น
วางแผนงานระยะยาวได้สบาย มีข้อมูลบัญชีที่ดี และจัดการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
สำหรับท่านใดไม่อยากให้ธุรกิจสะดุด เพราะการเงินมีปัญหา ระบบบัญชีไม่ดี
ตัวช่วยดูแลการเงินธุรกิจยุคนี้ ให้เดินต่อได้อย่างมั่นคง มั่นใจ!

Scroll to Top